Centar za mlade grada Zagreba

Godina projekta: 2018. / 2019. / 2020. / Klijent: Udruga Zamisli / www projekta / Kreativna polja: , ,

Projekt “Centar za mlade grada Zagreba” ima za cilj osnovati i osigurati djelovanje Centra za mlade u gradu Zagrebu radi povećanja socijalne uključenosti mladih i poticanja njihovog sudjelovanja u društvu. Projektna Produkcija zadužena je za izradu web stranice, fotografiranje i izradu videa te na taj način doprinosi ostvarenju projektnog cilja.

Projektna Produkcija - Projekt - Centar za mlade grada Zagreba
Web stranica