Savjetovanje

Pravi put

Savjetovanje u vezi pripreme Europskih projekata, izradi strategija, pripremi poslovnog plana, izradi studije, poslovnog upravljanja.