Računalna grafika

Virtualni svijet

2D i 3D računalna grafika uključuje dizajn rješenja i realizaciju projekta za potrebe vizualne i grafičke prezentacije. Grafika generirana računalom prisutna je i suvremena metoda u svim područjima te nas okružuje.