Mreža za mlade

Godina projekta: 2022 / Klijent: Grad Zagreb / www projekta / Kreativna polja:

Mreža za mlade; e-learning aplikacija, radili smo na vizualnoj optimizaciji za što dosljedniji doživljaj i brže snalaženje unutar aplikacije. E-learning stoji na raspolaganju osobama sa tek navršenih 18 godina s ciljem za pomoć u socijalnoj integraciji. Razvijali smo koncept, izradili dizajn i implementirali na web.