Šarena pojava „Princ na bijelome”

Godina projekta: 2022 / Klijent: Šarena pojava / www projekta / Kreativna polja: ,

Izradili smo glazbeni video spot u suradnji sa Sisačkim rap-rock bandom na njihovu najpoznatiji hit Princ. Video je sniman kompletno na green screenu te smo stvorili veoma energičan i šaren produkt koji je u skladu sa kreativnim i energičnim bandom Šarena Pojava.