Ured udruga javni poziv

Godina projekta: 2023 / Klijent: Ured za udruge / www projekta / Kreativna polja: ,

Sudjelovati smo u stvaranju reklamnog materijala posvećenog poticanju STEM obrazovanja već od najmlađih te video o pozivu na jačanje kapaciteta javnog civilnog društva. Naš fokus bio je na montaži videa i animaciji grafika kako bismo prenijeli ključne poruke o važnosti ovih inicijativa.

Animacija grafika dodala je dodatnu jasnoću porukama unutar videa. Kroz vizualne elemente, uspjeli smo prikazati koncepte na način koji je pristupačan i poticajan za sve gledatelje.