Radio Bravo i Udruga Zibel- Prljavci u vašem dvorištu

Godina projekta: 2023 / Klijent: Udruga Zibel / www projekta / Kreativna polja: ,

Jedan od najzabavnijih projekata ove godine bio je naš angažman na stvaranju video spota za natječaj “Radio Bravo- Prljavci u vašem dvorištu” u suradnji s udrugom Zibel. Od samog početka, sudjelovali smo u svakom koraku – izradili smo koncept i skript, razvili knjigu snimanja, aktivno sudjelovali u snimanju samog videa te ga montirali u finalni proizvod. Rad na terenu sa statistima bio je posebno uzbudljiv dio procesa, pružajući nam priliku za kreativno izražavanje i suradnju na dinamičnim projektima poput ovog.