Turistička zajednica grada Siska

Godina projekta: 2022 / Klijent: Turistička zajednica grada Siska / www projekta / Kreativna polja: ,

Projekt “Upoznajte Sisak” je izrada namjenskog videa za potrebe Turističke zajednica grada Sisak. Za potrebe videa snimanje je trajalo više od 6 mjeseci na 35 lokacija na području Siska. Prikazali smo kulturno nasljedstvo, bogatu gastronomsku i ugostiteljsku ponudu, sportsko rekreativne aktivnosti ali i društveno atraktivne festivale i događanja. Također smo sve popratili sa fotografskim materijalima te upotpunili ponudu Sisačke Turističke zajednice.