Uslugica.com

Godina projekta: 2020 / Klijent: Uslugica / www projekta / Kreativna polja:

Izrada promotivnog videa u suradnji s Janom Kerekešom za Uslugica.com – Oglasnik za potražnju i ponudu svih vrsta usluga.