23. Filmska revija mladeži & 11. Four River Film Festival

Godina projekta: 2018. / Klijent: Hrvatski filmski savez / Kreativna polja:

Four River Film Festival i Filmska revija mladeži su filmski festivali za srednjoškolce. Mladi u dobi od 14 do 20 godina sa svojim filmovima su sudionici festivala. Sa 1.013 prijava iz cijelog svijeta (prošlogodišnji rekord), 4.000 gledatelja i 200 međunarodnih gostiju Revija i Festival su uistinu hit destinacija za srednjoškolski film. Projektna Produkcija medijski je popratila ovaj petodnevni događaj na način da smo izradili 7 televizijskih kronika za vrijeme održavanja revije.