Nuqleus demo day

Godina projekta: 2023 / Klijent: Fakultet elektrotehnike i računarstva / www projekta / Kreativna polja: ,

Nastavak na Nuqleus projekt gdje se timovi sada već sa razrađenim idejama predstavljaju publici, ali i otvaraju se potencijalnim investitorima. Naša ekipa videom i fotografijama pratila je ovaj susret.