Pisanje projekta: „NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA“ ZA 2019. GODINU

Godina projekta: 2019/2020 / Klijent: Foto studio Fokus / Kreativna polja:

Projektna produkcija imala je zadatak napisati i pripremiti projektnu dokumentaciju za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu. Uspješno smo za svog klijenta prijavili projekt, a nakon prijave i pozitivne ocjene smo ga i uspješno proveli.