Josipdol digitalna brošura

Godina projekta: 2023 / Klijent: Ženska udruga Katarine Josipdol / Kreativna polja: ,

Dostupan je sada naš najnoviji doprinos dizajnu i prezentaciji rada civilnih službi – digitalna brošura posvećena samopomoći u kriznim situacijama kao nadogradnja na naš prethodni projekt. U nastavku našeg rada na videu koji je istraživao javne institucije u kriznim situacijama, ova brošura pruža dublji uvid i korisne smjernice za građane.

U ovoj digitalnoj brošuri, istražujemo načine kako se nositi s kriznim situacijama, pružajući korisne informacije, resurse i strategije za samopomoć. Izrađena je s ciljem osnaživanja pojedinaca i zajednica da se nose s izazovima koje donose krize.