Fun Fact

Godina projekta: 2019 / Klijent: VIKITOM FABRIK / www projekta / Kreativna polja: ,

Fun Fact bar u Sisku je edukativan bar. Bar koji donosi promjene i drugačiji pristup svome gostu. Drugačiji pristup je prikazan u promotivnom filmu koji je okupio različite skupine društva na jednom mjestu. Na ovome projektu naša zadaća je bila voditi društvenu mrežu Facebook i snimiti promotivan video.