Star Weddings & Events

Godina projekta: 2019/2020/2010 / Klijent: Star Weddings & Events / www projekta / Kreativna polja: , ,

Vi ste tu da ostvarite svoju priču, a mi da ju pretvorimo u filmsko zvjezdanu kulisu. Ona započinje u trenutku vašeg odabira nas kao onih, koji će vaše ideje pretvoriti u filmsku scenu.